Wat is daltononderwijs?

Onze school haalt mooie schoolresultaten, maar dat betekent niet dat we blijven stilzitten. Vanaf schooljaar 2019/2020 hebben we een start gemaakt om Daltonschool te worden. Dus naast de reguliere vakken leren we onze kinden allerlei extra vaardigheden. Vaardigheden die in het vervolgonderwijs en het dagelijkse leven van grote meerwaarde zijn.

Welke vaardigheden dit zijn, hoe we dit aanleren en hoe uw kind hier later profijt van heeft leest u hier.