De Vreedzame School

Onze school werkt met de methode de Vreedzame School. Deze methode wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat binnen en buiten de school. U als ouders en wij als leerkrachten, hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen rekenen en lezen, maar waar ook sociale vaardigheden belangrijk zijn. De Vreedzame School wil de kinderen daarop voorbereiden. Met het programma van de Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en samen te zorgen voor een goede sfeer in de groep en op school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat, waarin veel geleerd kan worden.