Kindercampus informatie

Daar sta je dan als jonge ouder… Genietend van de ontwikkeling van je kind, moeten er op een bepaald moment keuzes worden gemaakt. Keuzes voor opvang, peuterspeelzaal, basisschool. Kortom: belangrijke keuzes voor een mooie fase in het leven van een kind. 

In de afgelopen jaren zijn er op alle openbare basisscholen zóveel meer diensten gaan aanbieden, dat we onze locaties ‘Kindercampus’ noemen. Op de Kindercampus is sprake van een intensieve samenwerking tussen verschillende partners voor het realiseren van onderwijs, spel en opvang.

Kijk hier welke mogelijkheden wij allemaal bieden.