Wat is Dalton?

De Wantijschool kiest voor Daltononderwijs


Net als op iedere school leren we onze leerlingen de noodzakelijke basisvakken zoals lezen, taal en rekenen. Maar stelt u zich eens voor dat ze alleen maar kennis aanleren maar niet weten hoe ze later moeten samenwerken, verantwoordelijkheid kunnen nemen of kunnen plannen.
Deze vaardigheden zijn over het algemeen niet aangeboren, maar zullen binnen het Daltononderwijs een belangrijke rol spelen binnen het dagelijkse onderwijs. Zodat zij hier later veel profijt van hebben. 
 
Al vanaf de kleutergroepen gaan we deze vaardigheden geleidelijk aan aanleren. In eerste instantie onder volledige begeleiding van de leerkracht, maar langzaamaan zal uw kind steeds zelfstandiger kunnen werken en zelf initiatieven kunnen nemen. De leerkracht kan zich dan richten op leerlingen die wat extra hulp nodig hebben.

In het filmpje hieronder worden aandachtspunten van de daltononderwijs uitgelegd.

Dalton film from Buro210 on Vimeo.

 
Welke vaardigheden
De vaardigheden (pijlers) waar het Daltononderwijs zich vooral op richt zijn:
    1    Samenwerking
    2    Vrijheid en verantwoordelijkheid
    3    Effectiviteit
    4    Zelfstandigheid
    5    Reflectie
 
Tijdspad 
Ofschoon wij binnen de Wantijschool al een groot deel van bovenstaande vaardigheden al in de dagelijkse manier van lesgeven toepassen zullen we ons pas Daltonschool mogen noemen als we aan alle voorwaarden van de Daltonvereniging voldoen. Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met de voorbereidingen om het daltononderwijs in de klas en binnen het team te implementeren. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan zal er een Daltonvisitatie op de Wantijschool plaatsvinden. Als wij hiervoor ‘slagen’ zullen wij ons officieel Daltonschool mogen noemen. We verwachten dat deze ‘toets’ de eerste helft van 2022 zal plaatsvinden. Tot die tijd blijven we Daltonschool i.o (in oprichting). U zult begrijpen dat dit moment ook voor ons team een mooie mijlpaal zal zijn op weg naar nog beter en eigentijdser onderwijs.
Wilt u weten hoe ver wij al zijn en wat wij nog gaan doen? Kijk dan op deze infographic. 
 
Was ons onderwijs dan niet goed?
Als je afgaat op de schoolresultaten en reacties van ouders kunnen we volmondig zeggen dat ons onderwijs al goed was. Maar dat wil niet zeggen dat je je als school niet verder kunt ontwikkelen.
Schooljaar 2018 - 2019 heeft de school zich verdiept in de profilering tijdens studiedagen, teamgesprekken, gesprekken met externen en de bestuurder. In deze gesprekken stonden de volgende vragen centraal: ‘Wat willen wij onze leerlingen meegeven?’, Wat vinden wij belangrijk in ons onderwijsaanbod?’, ‘Wat willen wij behouden?’, ‘Waar zijn we trots op?’ en ‘Hoe zouden wij ons onderwijs verder vorm willen gaan geven?’. 
Zodoende kwamen we erachter dat onze manier van werken veel weg heeft van het Daltononderwijs. Wij zijn van mening dat wij met deze vorm van onderwijs verder kunnen groeien en ons onderwijs verder kunnen verfijnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de persoonlijke aandacht aan leerlingen en ouders te blijven geven en de huidige zorg, die als prettig wordt ervaren, voort te blijven zetten.