Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Daltononderwijs

Op voorgaande webpagina's hebben we geprobeerd u als ouder de voordelen van het daltononderwijs uit te leggen. U zult versteld staan hoe snel uw kind deze vaardigheden ook binnen het gezin al kan toepassen. Ondanks alle informatie blijven er altijd nog wat vragen over. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

Is ieder kind geschikt voor een Daltonschool?
Jazeker! Een goede Daltonschool past het niveau van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken aan op het kind. Als ouders zich kunnen vinden in de kernwaarden van het Daltononderwijs, dan is een Daltonschool geschikt voor ieder kind.

Leren kinderen wel gewoon rekenen, taal enzovoorts?
Op de Wantijschool worden dezelfde vakken gegeven als op andere scholen. Wel vinden we het belangrijk dat leerlingen deze vakken ook leren door samen te werken en door zelfstandig te leren. Dit proberen we dus ook, waar mogelijk, in de lessen of verwerking te verwerken. 

Is Dalton niet een achterhaalde stroming in het onderwijs?
Zeker niet. Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen. 

Wat maakt een Daltonschool anders?
Een Daltonschool geeft het onderwijs vorm vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Op welke manieren dat tot uiting komt, is per Daltonschool verschillend, maar wat je bij de meeste Daltonscholen in de praktijk meer ziet dan op andere basisscholen is: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, kinderen die elkaar ondersteunen, verschillende (soorten) werkplekken en het maatjesleren. Het benoemen van het doel van de les en de reflectie daarop achteraf is ook een belangrijk kenmerk.
De Wantijschool is nog een Daltonschool in oprichting. Gefaseerd gaan wij op zoek naar wat past binnen onze visie en wat goed is voor onze kinderen. Natuurlijk staan hierbij de kernwaarden centraal. 

Mag elke school zich zo maar Daltonschool noemen?
Nee, daarvoor is een Daltonlicentie nodig. Alle erkende Daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. 
De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen als het gaat om het vormgeven en verder ontwikkelen van het Daltononderwijs. De Daltonlicentie is een teken van kwaliteit.
Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. 
Om de Daltonlicentie te behouden evalueert een school periodiek op welke manier zij invulling geeft aan de Dalton-ideeën verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. In het basisonderwijs gebeurt dit iedere vijf jaar en in het voortgezet onderwijs om de vier jaar. Tijdens de vijfjaarlijkse visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging worden de resultaten van die evaluatie besproken.
De Wantijschool is een Daltonschool in oprichting en hoopt in schooljaar 2021 - 2022 de Daltonlicentie in ontvangst te nemen nadat er een visitatie heeft plaatsgevonden. 

Waaraan herken je een Daltongroep en- schoolgebouw?
Kinderen worden uitgedaagd om binnen de speel-werkruimten zelfstandig eigen keuzes te maken. Er is dus een variëteit aan hoeken, werkplekken en materialen.
Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden van de ruimten. Er zijn ook verschillende vormen van plannings- en registratiemiddelen te zien. Bij ons op de Wantijschool is dit nog in ontwikkeling. 

Waaraan herken je een Daltonkind?
Een kind op een Daltonschool voelt zich betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling (verantwoordelijk), de ánder (samenwerking) én de school als geheel.
Verder valt op dat een kind op een Daltonschool:
  • Kan samenwerken en samenwerkend leert
  • Helpt en geholpen wil worden
  • Zich verantwoordelijk voelt voor het proces en het resultaat
  • Het eigen werk plant
  • Terugkijkt op eigen werk.
Bij ons op de Wantijschool is dit nog in ontwikkeling. 

Waaraan herken je een Daltonleerkracht?
Het bovenstaande geldt ook voor het personeel van een Daltonschool.
De leerkracht geeft vertrouwen aan het kind en is zich ervan bewust niets te doen wat het kind zelf ook best kan.
Verder valt op dat de leerkracht:
  • Wil leren van zijn collega's, kinderen en ouders
  • Respect en veiligheid waarborgt
  • Een goede luisterhouding heeft en kinderen uit kan dagen
  • Structuur biedt, waardoor ruimte ontstaat.
Hoe sluit het vervolgonderwijs aan bij een Daltonschool?
Uitstekend. Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een Daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te maken.

Let op, wat hierboven geschreven is, is ons uiteindelijke doel. We zijn op dit moment nog een Daltonschool in oprichting en binnen enkele jaren hopen we een officiële Daltonschool te zijn. In de komende jaren gaat alles uitgebreid worden.

Vragen
Staat uw vraag hier niet bij of wilt meer uitleg? Neem dan contact op per mail
Of bel met locatie Noordhove (Reeland) tel: 078 613 65 34 of
locatie Maasstraat (Staart) tel. 078 613 70 08. 

Naar daltonpijlers