Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk.
Wij gaan onze leerlingen leren om vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten te maken. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken.

In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn.
Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.

Wat doen we al?
  • Na de lessen met de kinderen reflecteren
  • Rapportgesprekken met de kinderen vanaf groep 4
  • Reflectievragen op de weektaak

Wat kunnen we gaan doen?
  • Verantwoording 
  • Gesprekken met leerlingen over hun leerproces, wat uit kan groeien tot het zelf laten voeren van een gesprek over hun eigen leerproces. (tijdens een rapportgesprek)
  • Klassen- of persoonlijke doelen stellen

Naar daltonpijlers